• /´sʌlən/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ủ rũ, rầu rĩ
  a sullen look
  một bộ mặt rầu rĩ
  Sưng sỉa (mặt)
  Ảm đạm; buồn thảm
  a sullen sky
  một bầu trời ảm đạm


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X