• /¸impə´ziʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đánh thuế má
  Sự bắt chịu, sự gánh vác; sự bắt theo; sự đòi hỏi quá đáng
  Sự lừa gạt, trò lừa gạt, trò bịp
  (thông tục) bài chép phạt của học trò ( (cũng) impot)
  to set an imposition
  bắt làm bài phạt
  (ngành in) sự lên khuôn

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự lên khuôn

  Kinh tế

  sự đánh thuế
  imposition of duties
  sự đánh thuế quan
  imposition of surcharge
  sự đánh thuế bổ sung
  thuế
  imposition of duties
  sự đánh thuế quan
  imposition of surcharge
  sự đánh thuế bổ sung
  imposition tax
  sự đánh thuế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X