• /¸inkəu´hiərənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không mạch lạc, rời rạc
  incoherent ideas
  ý nghĩ không mạch lạc
  incoherent speech
  bài nói rời rạc, không mạch lạc
  Nói không mạch lạc, nói lảm nhảm, nói không ăn nhập vào đâu (người say rượu...)
  Tạp nham (mớ)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tơi

  Cơ - Điện tử

  (adj) rời rạc, tơi

  Toán & tin

  không khít
  không mạch lạc

  Kỹ thuật chung

  không dính
  không phù hợp
  incoherent light
  ánh sáng không phù hợp
  incoherent radiation
  bức xạ không phù hợp
  không kết hợp
  incoherent light
  ánh sáng không kết hợp
  incoherent radiation
  bức xạ không kết hợp
  incoherent sound
  âm thanh không kết hợp
  incoherent twin
  song tinh không kết hợp
  incoherent waves
  sóng không kết hợp
  rời rạc

  Địa chất

  rời rạc, bở rời, không gắn kết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X