• /¸in´kəuit/

  Thông dụng

  Tính từ

  Vừa bắt đầu, còn phôi thai, chưa phát triển
  Lộn xộn, chưa sắp xếp
  an inchoate mass of ideas
  một mớ ý kiến lộn xộn

  Ngoại động từ

  Bắt đầu, khởi đầu

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  developed , grown , mature

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X