• /ɪˈnɪʃiətɪv , ɪˈnɪʃətɪv/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bước đầu, sự khởi đầu, sự khởi xướng
  to take the initiative in something
  dẫn đầu trong việc gì, làm đầu tàu trong việc gì; khởi xướng việc gì
  to have the initiative
  có khả năng dẫn đầu; có quyền dẫn đầu
  Sáng kiến, óc sáng kiến
  (quân sự) thế chủ động
  to hold the initiative
  nắm thế chủ động
  Quyền đề xướng luật lệ của người công dân ( Thuỵ sĩ...)
  on one's own initiative
  chủ động, tự mình

  Tính từ

  mở đầu hay liên quan đến mở đầu, bắt đầu
  Được sử dụng để bắt đầu, mở đầu

  Chuyên ngành

  Điện

  sáng kiến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X