• /in¸demnifi´keiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bồi thường; sự được bồi thường
  Tiền bồi thường

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự bồi thường
  tiền bồi thường

  Kinh tế

  sự bồi thường
  tiền bồi thường

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X