• /ri¸mju:nə´reiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiền thù lao, tiền trả công

  Danh từ

  Sự thưởng; sự trả công; sự đền đáp
  Tiền thù lao; tiền trả công

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tiền thù lao

  Kinh tế

  tiền thù lao
  auditor's remuneration
  tiền thù lao cho kiểm toán viên
  auditors remuneration
  tiền thù lao cho kiểm toán viên
  auditors remuneration
  tiền thù lao kiểm toán viên
  normal remuneration
  tiền thù lao bình thường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X