• /¸resti´tju:ʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hoàn lại, sự trả lại; sự phục hồi
  to make restitution
  bồi thường
  restitution of the deeds to the owner
  trả lại các chứng thư cho chủ sở hữu
  (pháp lý) sự bồi thường (nhất là bằng tiền)
  make restitution for the damage done
  bồi thường thiệt hại đã gây ra
  (vật lý) sự hồi phục (trạng thái cũ)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) sự bồi thường

  Xây dựng

  sự hoàn lại, sự trả lại, sự bồi thường, sự phục hồi, sự trở lại dạng ban đầu

  Cơ - Điện tử

  Khả năng phục hồi hình dáng sau khi biến dạng

  Hóa học & vật liệu

  khả năng hồi phục

  Kỹ thuật chung

  sự bồi thường
  sự hoàn lại
  sự hoàn nguyên
  flood restitution
  sự hoàn nguyên lũ
  flow restitution
  sự hoàn nguyên dòng chảy
  sự hồi phục
  sự khôi phục
  sự phục hồi
  perfect restitution
  sự phục hồi hoàn hảo
  sự trả lại

  Kinh tế

  bồi thường
  make restitution (to...)
  bồi thường (tổn thất)
  bù lỗ xuất khẩu
  đền bù
  hoàn lại
  hoàn trả
  sự bồi thường
  sự hoàn lại
  sự trả lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X