• /´kwitəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giấy chứng thu, biên lai; sự xác nhận đã thanh toán, sự xác nhận đã trả xong
  Sự đền bù, sự báo đền; sự báo thù, sự trả thù
  (từ cổ,nghĩa cổ); (thơ ca) sự giải thoát cho, sự miễn xá cho
  omittance is not quittance
  quên chưa đòi chưa phải là thoát (nợ)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  biên lai
  sự miễn trừ (trái vụ)
  sự miễn trừ nợ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X