• /¸ri:im´bə:smənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hoàn lại, sự trả lại, sự bồi hoàn (số tiền đã tiêu..)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự đền bù
  sự hoàn vốn
  sự trả lại
  thanh toán

  Kinh tế

  hoàn lại
  appropriation reimbursement
  sự hoàn lại ngân sách chi tiêu hàng năm
  claim for reimbursement
  sự yêu cầu hoàn lại (số tiền)
  cost reimbursement contract
  hợp đồng hoàn lại phí tổn
  reimbursement of a sum
  sự hoàn lại một món tiền
  reimbursement of income tax
  sự hoàn lại thuế thu nhập
  reimbursement of the expenses
  sự hoàn lại các chi phí
  reimbursement of the income tax
  sự hoàn lại thuế thu nhập
  tax reimbursement
  sự hoàn lại tiền thuế
  sự hoàn trả
  sự hoàn trả, hoàn lại

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X