• /¸ini´læstik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không co dãn, không đàn hồi
  Không mềm dẻo, khó thích nghi
  (kinh tế) phản ứng chậm đối với những sự thay đổi (thị trường...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) không đàn hồi

  Xây dựng

  đàn hồi [không đàn hồi]

  Cơ - Điện tử

  (adj) không co giãn, không đàn hồi

  Kỹ thuật chung

  không đàn hồi
  inelastic collision
  va chạm không đàn hồi
  inelastic deformation
  biến dạng không đàn hồi
  inelastic electron scattering
  tán xạ electron không đàn hồi
  inelastic impact
  va chạm không đàn hồi
  inelastic material
  vật liệu không đàn hồi
  inelastic range
  miền không đàn hồi
  inelastic range
  vùng không đàn hồi
  inelastic scattering
  tán xạ không đàn hồi
  light emission via inelastic tunneling (LEIT)
  phát sáng qua hầm không đàn hồi
  phi đàn hồi

  Địa chất

  không đàn hồi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X