• /'inflʌks/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chảy vào, sự tràn vào
  Dòng (người...) đi vào (nơi nào)
  Cửa sông

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  dòng nước vào

  Điện lạnh

  thông thượng vào

  Kỹ thuật chung

  dòng chảy vào
  dòng vào
  ảnh hưởng
  sự chảy vào
  tác dụng

  Kinh tế

  dòng vào

  Địa chất

  dòng vào, sự chảy vào

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X