• /,kɔmpri'hen∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hiểu, sự lĩnh hội, sự nhận thức
  It's beyond my comprehension.
  Cái đó tôi không hiểu nổi
  Sự bao gồm, sự bao hàm
  a term of wide comprehension
  một thuật ngữ bao hàm nhiều khái niệm

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sự hiểu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X