• /in´skɔns/

  Thông dụng

  Động từ

  Để gọn lỏn; ngồi gọn lỏn, ngồi thu lu
  to ensconce oneself
  náu mình, nép mình; ngồi gọn lỏn, ngồi thu lu (trong ghế bành...)
  a hat ensconced on head
  đội mũ gọn lỏn trên đầu

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X