• /¸intə´si:d/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Nói giùm, xin giùm, can thiệp giùm
  the old woman interceded with the local people's committee for the poor families
  bà cụ đứng ra xin ủy ban nhân dân địa phương giùm cho những gia đình nghèo
  Đứng ra hoà giải, làm trung gian hoà giải

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X