• /´mi:di¸eit/

  Thông dụng

  Tính từ

  Gián tiếp
  Trung gian

  Nội động từ

  Làm trung gian hoà giải
  to mediate between two warring nations
  làm trung gian để điều đình giữa hai nước đang đánh nhau

  Ngoại động từ

  Điều đình, dàn xếp

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  gián tiếp, có cách quãng; trung gian

  Xây dựng

  điều đình

  Kỹ thuật chung

  gián tiếp
  mediate inference
  suy luận gián tiếp
  mediate percussion
  gõ chẩn gián tiếp
  mediate therapeutics
  liệu pháp gián tiếp
  trung gian
  mediate inference
  suy luận trung gian

  Kinh tế

  dàn xếp
  điều đình
  hòa giải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X