• /¸intə´wi:v/

  Thông dụng

  Ngoại động từ .interwove; .interwoven

  Dệt lẫn với nhau
  to interweave a nylon warp with a cotton weft
  dệt lẫn đường chỉ dọc bằng sợi ny lông với đường khổ bằng sợi bông
  Trộn lẫn với nhau; xen lẫn, gắn bó
  to interweave facts with fiction
  xen lẫn sự thật với hư cấu

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X