• /¸aisou¸stætik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (địa lý,địa chất) đẳng tĩnh

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tĩnh định
  isostatic arch
  vòm tĩnh định
  isostatic beam
  dầm tĩnh định
  isostatic system
  hệ thống tĩnh định

  Kỹ thuật chung

  đẳng tĩnh
  isostatic adjustment
  điều chỉnh đẳng tĩnh
  isostatic adjustment
  sự cân bằng đẳng tĩnh
  isostatic anomaly
  dị thường đẳng tĩnh
  isostatic compensation
  bù đẳng tĩnh
  isostatic equilibrium
  cân bằng đẳng tĩnh
  isostatic line
  đường đẳng tĩnh
  isostatic mass compensation
  bù khối lượng đẳng tĩnh
  isostatic net
  mạng lưới đẳng tĩnh
  isostatic pressing
  ép đẳng tĩnh
  isostatic pressing
  sự nén đẳng tĩnh
  isostatic pressure compensa-tion
  bù áp suất đẳng tĩnh
  isostatic reduction
  sự điều chỉnh đẳng tĩnh
  isostatic surface
  mặt đẳng tĩnh
  local isostatic anomaly
  dị thường đẳng tĩnh địa phương
  local isostatic compensation
  bù đẳng tĩnh cục bộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X