• /ʤaib/

  Thông dụng

  Danh từ & động từ (như) .gibe

  Nội động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) phù hợp, hoà hợp, đi đôi với nhau
  words and actions do not jibe
  lời nói và việc làm không đi đôi với nhau

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  clash , disagree

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X