• /tæk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồ ăn
  Đinh đầu bẹt; đinh mũ
  Đường khâu lược
  (hàng hải) dây néo góc buồm
  (hàng hải) đường chạy vát theo gió thổi vào một bên mạn thuyền
  on the right tack
  chạy theo đúng hướng gió
  (nghĩa bóng) đường lối hành động, chính sách, chiến thuật

  Ngoại động từ

  Đóng bằng đinh đầu bẹt; đóng bằng đinh mũ
  to tack the carpet down
  đóng thấm thảm vào sàn nhà
  Khâu lược, đính tạm
  to tack a ribbon onto a hat
  đính tạm một dải băng vào mũ

  Nội động từ

  (hàng hải) đổi đường chạy, trở buồm chạy chữ chi
  Thay đổi đường lối, thay đổi chính sách
  tack something on (to something)
  (thông tục) cộng thêm cái gì như một khoản phụ

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  đinh rệp, đinh mũ, đinh bấm, (v) đính, ghim,đính tạm

  đinh rệp, đinh mũ, đinh bấm, (v) đính, ghim,đính tạm

  Cơ khí & công trình

  đinh nhỏ
  dính tạm
  đinh móc chữ T
  sự gá tạm

  Giao thông & vận tải

  đổi hướng chạy (thuyền buồm)

  Hóa học & vật liệu

  chất dính

  Giải thích EN: A sticky or adhesive quality; used especially to describe a coating or adhesive that is almost dry. Also, tacky, tackiness.

  Giải thích VN: Có đặc tính dính đặc biệt được sử dụng để làm lớp phủ ngoài hay chất dính hầu như khô. Còn được gọi là tacky (hơi dính), tackiness (tính hơi dính).

  độ dính chưa khô

  Xây dựng

  găm
  bấm

  Kỹ thuật chung

  bulông
  tack bolt
  bulông lắp ráp
  chốt
  clip tack
  đinh chốt
  stone tack
  chốt bằng đá
  chốt định vị
  kẹp chặt
  đinh bấm
  thumb tack
  đinh bấm (có mũ lớn)
  thumb tack
  đinh bấm có mũ lớn
  đinh rệp
  đinh đầu bẹt
  đinh lớn
  đinh mũ
  lead tack
  đinh mũ chì
  thumb tack
  đinh mũ (về kỹ thuật)
  đinh to đầu
  lèo
  nút bấm
  sự kẹp chặt (để hàn)
  trở buồm

  Kinh tế

  điều khoản bổ sung (kèm sau đề án về tài chánh)
  điều khoản bổ sung (kèm sau đề án về tài chính)
  giàn
  ngăn
  thuê mướn ruộng đất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X