• /´dʌv¸teil/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kiến trúc) mộng đuôi én

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nối nối mộng đuôi én

  Giải thích EN: To join or fit two pieces together by means of a dovetail.

  Giải thích VN: Ghép hoặc khớp hai tấm với nhau bằng một mộng đuôi én.

  Kỹ thuật chung

  chập lại
  nối lại

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X