• /dʒɔsl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xô đẩy, sự chen lấn, sự hích nhau

  Động từ

  Đẩy, xô đẩy, chen lấn, hích khuỷ tay
  to be jostled by the crowd
  bị đám đông xô đẩy
  ( jostle against) xô vào, va vào
  Tranh giành (với ai...)
  to jostle with someone for something
  tranh giành với ai lấy cái gì


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X