• Hóa học & vật liệu

    dầu bông gạo

    Giải thích EN: A yellowish-green oil that is derived from seeds of the kapok tree, is soluble in alcohol and ether, and is used in foods and in making soaps. Giải thích VN: Loại dầu màu xanh hơi vàng được chiết xuất từ hạt của cây bông gạo, tan trong rượu và ête, và được dùng trong đồ ăn và làm xà phòng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X