• /´kikə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người đá
  Con ngựa hầu đá
  Tay đá bóng, cầu thủ bóng đá
  Người hay gây chuyện om sòm; người hay cãi lại; người hay càu nhàu
  (kỹ thuật) thanh đẩy; đầu máy đẩy sau

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  chân đế, chân cơ

  Giải thích EN: A concrete plinth that extends about 2 inches above a concrete floor, thus forming the base of a concrete wall or column.

  Giải thích VN: Một cấu trúc chân cột bê tông mở rộng ra khoảng 2 inch phía trên một sàn bê tông hình thành phần đế một bức tường hoặc cột.

  Kỹ thuật chung

  cước tử

  Kinh tế

  đề bạt lên để tống khứ đi
  nét hấp dẫn
  tác nhân khuyến khích

  Giải thích VN: Đặc điểm thêm vào cam kết nợ thường lập ra để tăng cường tính thị trường, bằng cách cung cấp triển vọng góp vốn cổ đông. Thí dụ, trái phiếu có thể chuyển đổi thành chứng khoán nếu cổ phần đạt đến mức giá nào đó. Điều này làm cho trái phiếu hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư bởi vì trái chủ có tiềm năng hưởng lợi ích an toàn vốn cổ đông cộng thêm tiền chi trả lãi. Ngoài ra, đặc điểm này là có được những đặc quyền và chứng chỉ ưu tiên mua chứng khoán. Vài loại tiền cho vay có thế chấp cũng có những đặc điểm khuyến khích này dưới dạng tham gia sở hữu dưới hình thức phần trăm thu nhập ròng (Tổng thu nhập) Kickers (đặc điểm khuyến khích) còn được gọi là Sweeteners.

  tiền phần trăm
  tiền hồi khấu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  gimmick , twist

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X