• Hóa học & vật liệu

    phương trình Knudsen-Langmuir

    Giải thích EN: An equation giving the quantitative rate of molecular distillation related directly to the vapor saturation pressure and the square root of the molecular weight, and inversely to the square root of the solution temperature. Giải thích VN: Một phương trình đưa ra một tỷ lệ số lượng của chưng cất phân tử có liên quan trực tiếp tới áp lực bay hơi bão hòa và số căn bình phương của trọng lượng phân tử, và tỷ lệ nghịch với số căn bình phương của nhiệt độ dung dịch.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X