• /'leitǝns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Xi măng hoà nước

  Hóa học & vật liệu

  sữa xi-măng

  Giải thích EN: 1. a milky scum that exudes from grout or mortar when tiles are pressed into place.a milky scum that exudes from grout or mortar when tiles are pressed into place. 2. a similar scum that forms on new cement or concrete, usually due to excess water.a similar scum that forms on new cement or concrete, usually due to excess water. Giải thích VN: 1. lớp váng sữa rỉ ra từ vữa lỏng hoặc hồ khi đặt gạch vào chỗ.2. tương tự như lớp váng tạo thành từ xi-măng hoặc bêtông mới, thường tùy thuộc vào lượng nước dư.

  Xây dựng

  bột xi măng
  hồ ximăng
  nước ximăng

  Kỹ thuật chung

  vữa xi măng
  laitance layer
  lớp vữa xi măng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X