• /´milki/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) sữa, như sữa, có sữa, nhiều sữa
  Trắng đục (như) sữa
  Yếu ớt, ẻo lả

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sữa

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  black , blackish , dark

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X