• Hóa học & vật liệu

  khớp nối chồng

  Ô tô

  sự ghép mí

  Toán & tin

  mối nối chập

  Xây dựng

  liên kết chồng

  Điện tử & viễn thông

  nối ghép chồng

  Kỹ thuật chung

  chỗ nối chồng
  hàn chồng mí
  mối hàn chồng chập
  mối nối chồng

  Giải thích EN: A joint in which two parts or members overlap and are fastened together by plugs, bolts, rivets, or welding. Giải thích VN: Một mối nối trong đó hai phần hay bộ phận chồng lên nhau và gắn chặt với nhau bằng các chốt, bulông, đinh tán hay mối hàn.

  riveted lap joint
  mối nối chồng tán rivê
  single-riveted lap joint
  mối nối chồng một đinh tán
  mối nối phủ

  Cơ - Điện tử

  Mối nối chồng, mối nối có bậc, mối ghép chồng

  Mối nối chồng, mối nối có bậc, mối ghép chồng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X