• Kỹ thuật chung

    máy đo kiểu thể vòm Ledoux

    Giải thích EN: A manometer used to evaluate the difference in pressure between two points generated by one of various kinds of flow measurement instruments, such as a pitot tube. Giải thích VN: Một áp kế dùng để đo sự chênh lệch áp suất giữa hai điểm phát sinh do một hay nhiều dụng cụ đo lưu lượng khác nhau, ví dụ như một ống pitot (ống hở một đầu dùng trong các dụng cụ đo áp lực chất lỏng).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X