• /´laibələs/

  Thông dụng

  Cách viết khác libellous

  Tính từ
  Phỉ báng, bôi nhọ
  a libelous poem
  bài thơ bôi nhọ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X