• /,libə'reiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giải phóng, sự phóng thích
  the national liberation movement
  phong trào giải phóng dân tộc
  People's liberation army
  Quân đội giải phóng nhân dân

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự giải thoát
  fast liberation of gas
  sự giải thoát nhanh của khí
  gas liberation
  sự giải thoát khí

  Toán & tin

  bình động

  Kỹ thuật chung

  giải phóng
  Information Liberation Front (ILF)
  mặt trận giải phóng thông tin
  sự giải phóng

  Địa chất

  sự giải phóng, sự giải thoát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X