• /sæl'veiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  (tôn giáo) sự cứu rỗi linh hồn
  Sự bảo vệ; sự cứu tế, sự cứu giúp (tránh tổn thất, thiên tai..)
  national salvation
  sự bảo vệ đất nước


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X