• /,æbə'li∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thủ tiêu, sự bãi bỏ, sự huỷ bỏ
  abolition of taxes
  sự bãi bỏ thuế
  abolition of slavery
  sự thủ tiêu chế độ nô lệ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  hủy bỏ
  sự thủ tiêu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X