• Hóa học & vật liệu

  lò vôi

  Giải thích EN: A rotary or vertical, cylindrical furnace in which limestone is heated and contacted countercurrently with heat to convert it to lime. Giải thích VN: Một chiếc lò quay hay thẳng đứng trong đó đá vôi được nung và tạo ra vôi.

  Xây dựng

  lò vôi

  Kỹ thuật chung

  lò nung vôi
  fat lime kiln
  lò nung vôi béo
  hydraulic lime kiln
  lò nung vôi rắn trong nước
  vertical lime kiln
  lò nung vôi đứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X