• /kiln/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lò (nung vôi, gạch...)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sấy [lò sấy]

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Lò nung, lò thiêu, lò sấy, (v) nung, sấy

  Kỹ thuật chung

  Giải thích EN: A heated enclosure, often a refractory-lined cylinder, that is used for drying, burning, baking, or firing materials such as ore, cement, bricks, or ceramics.

  Giải thích VN: Một vật bao được nung nóng, thường có dạng hình trụ có các đường chịu nhiệt, được dùng để sấy, đốt, nung các vật liệu như quặng, xi măng, gạch, hay gốm.

  lò đốt
  lò luyện
  rotary kiln
  lò luyện xoay
  lò nung
  annular kiln
  lò nung hình chiếc nhẫn
  bell kiln
  lò nung dạng cái chuông
  bottle kiln
  lò nung chai (gốm)
  brick kiln
  lò nung gạch
  cement kiln
  lò nung xi măng
  cement kiln
  lò nung ximăng
  continuous kiln
  lò nung liên tục
  decorating kiln
  lò nung trang trí
  dry kiln
  lò nung khô
  enamel kiln
  lò nung tráng men
  fat lime kiln
  lò nung vôi béo
  hydraulic lime kiln
  lò nung vôi rắn trong nước
  kiln brick
  gạch lò nung
  kiln control
  sự điều khiển lò nung
  kiln discharge gas
  khí bốc ra khỏi lò nung
  kiln liner
  lớp lót lò nung
  kiln mixer
  lò nung máy khuấy
  kiln mixer
  lò nung máy trộn
  lime kiln
  lò nung vôi
  rotating kiln factor
  lò nung quay
  run-of-kiln lime
  vôi từ lò nung
  shaft kiln
  lò nung đứng
  smother kiln
  lò nung bằng khói
  tile kiln
  lò nung ngói
  vertical cement kiln
  lò nung xi măng đứng
  vertical kiln factory
  lò nung đứng
  vertical lime kiln
  lò nung vôi đứng
  zigang kiln
  lò nung kiểu chữ chi
  zigang kiln
  lò nung kiểu dích dắc
  zigzag kiln
  lò nung kiểu chữ chi
  zigzag kiln
  lò nung kiểu zic zac
  lò sấy
  lò thiêu
  nung
  annular kiln
  lò nung hình chiếc nhẫn
  bell kiln
  lò nung dạng cái chuông
  bottle kiln
  lò nung chai (gốm)
  brick kiln
  lò nung gạch
  burning kiln
  lò nung
  calcinating kiln
  lò nung
  calcining kiln
  lò nung
  cement kiln
  lò nung xi măng
  cement kiln
  lò nung ximăng
  continuous kiln
  lò nung liên tục
  decorating kiln
  lò nung trang trí
  dry kiln
  lò nung khô
  enamel kiln
  lò nung tráng men
  fat lime kiln
  lò nung vôi béo
  hydraulic lime kiln
  lò nung vôi rắn trong nước
  kiln brick
  gạch lò nung
  kiln burning
  sự nung trong lò
  kiln control
  sự điều khiển lò nung
  kiln discharge gas
  khí bốc ra khỏi lò nung
  kiln liner
  lớp lót lò nung
  kiln mixer
  lò nung máy khuấy
  kiln mixer
  lò nung máy trộn
  lime kiln
  lò nung vôi
  rotating kiln factor
  lò nung quay
  run-of-kiln lime
  vôi từ lò nung
  shaft kiln
  lò nung đứng
  smother kiln
  lò nung bằng khói
  tile kiln
  lò nung ngói
  vertical cement kiln
  lò nung xi măng đứng
  vertical kiln factory
  lò nung đứng
  vertical lime kiln
  lò nung vôi đứng
  zigang kiln
  lò nung kiểu chữ chi
  zigang kiln
  lò nung kiểu dích dắc
  zigzag kiln
  lò nung kiểu chữ chi
  zigzag kiln
  lò nung kiểu zic zac
  máy sấy
  phòng sấy
  sấy

  Kinh tế

  phòng sấy
  sấy phơi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  bake , fire , furnace , glaze , hearth , oast , oven , stove

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X