• /´lounli/

  Thông dụng

  Cách viết khác lonesome

  Tính từ

  Vắng vẻ, hiu quạnh
  Cô đơn, cô độc, bơ vơ
  to feel lonely
  cảm thấy cô độc
  to feel lonely for someone
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhớ ai
  to plough a lonely furrow
  làm mà không có ai giúp đỡ, đơn thân độc mã


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X