• /lɔ:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Toàn bộ sự hiểu biết và truyền thuyết (về một vấn đề gì)
  bird lore
  toàn bộ sự hiểu biết và truyền thuyết về loài chim
  (từ cổ,nghĩa cổ) học vấn, trí thức
  (động vật học) vùng trước mắt (chim...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X