• /feibl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Truyện ngụ ngôn
  Truyền thuyết
  ( số nhiều) truyện hoang đường; truyện cổ tích
  ( số nhiều) chuyện phiếm, chuyện tán gẫu
  old wives' fables
  chuyện ngồi lê đôi mách
  Lời nói dối, lời nói sai
  Cốt, tình tiết (kịch)

  Nội động từ

  Nói bịa
  (từ cổ,nghĩa cổ); (thơ ca) kể truyện hoang đường, hư cấu, thêu dệt

  Ngoại động từ

  Hư cấu

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  truth

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X