• /in´laitənmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm sáng tỏ, sự khai sáng
  Điều làm sáng tỏ
  age of enlightenment
  thời đại ánh sáng


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X