• /meinz/

  Điện

  nguồn (điện) chính
  nguồn (điện) lưới
  mạng điện (năng)

  Kỹ thuật chung

  nguồn điện chính
  nguồn điện lưới
  lưới
  connected to the mains
  được nối với lưới điện chính
  connection to mains
  sự nối với lưới điện
  mains cable
  cáp lưới điện
  mains current
  dòng lưới điện
  mains frequency
  tần số lưới điện
  mains hum
  tiếng ù lưới điện
  mains lead
  dây dẫn điện lưới
  mains plug
  phích cắm điện lưới
  mains rectifier
  bộ chỉnh lưu lưới điện
  mains socket
  ổ cắm lưới điện
  mains switch
  cầu dao lưới điện chính
  mains transformer
  máy biến áp lưới điện
  mains voltage
  điện áp lưới điện
  power mains
  mạng lưới năng lượng điện
  radio communication unit mains
  mạng lưới truyền thanh một khâu
  ring mains
  lưới dây vòng
  three-wire mains
  lưới điện ba dây
  lưới điện
  connected to the mains
  được nối với lưới điện chính
  connection to mains
  sự nối với lưới điện
  mains cable
  cáp lưới điện
  mains current
  dòng lưới điện
  mains frequency
  tần số lưới điện
  mains hum
  tiếng ù lưới điện
  mains rectifier
  bộ chỉnh lưu lưới điện
  mains socket
  ổ cắm lưới điện
  mains switch
  cầu dao lưới điện chính
  mains transformer
  máy biến áp lưới điện
  mains voltage
  điện áp lưới điện
  three-wire mains
  lưới điện ba dây
  lưới điện chính
  connected to the mains
  được nối với lưới điện chính
  mains switch
  cầu dao lưới điện chính
  mạng cấp điện
  mạng điện
  connected to the mains
  được nối với mạng điện
  delivery into the mains
  sự cấp dòng vào mạng điện
  electric mains
  mạng điện chính
  lighting mains
  mạng điện đèn
  lighting mains
  mạng điện thắp sáng
  mains power supply
  sự cung cấp trên mạng điện
  mains power supply
  sự tiếp dưỡng trên mạng điện
  mains supply
  sự nối với mạng điện
  mạng điện chính
  mạng điện năng
  mạng lưới
  power mains
  mạng lưới năng lượng điện
  radio communication unit mains
  mạng lưới truyền thanh một khâu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X