• /ˈlaɪtɪŋ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thắp đèn, sự chăng đèn
  Thuật bố trí ánh sáng
  Ánh sáng bố trí ở sân khấu; ánh sảng toả trên tranh

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự thắp sáng
  acetylene lighting
  sự thắp sáng bằng axetilen
  gas lighting
  sự thắp sáng bằng khí

  Điện

  việc chiếu sáng
  industry lighting
  việc chiếu sáng công nghiệp

  Kỹ thuật chung

  chiếu sáng
  accent lighting
  chiếu sáng [có trọng điểm, nhấn mạnh]
  accent lighting
  chiếu sáng có trọng điểm
  accent lighting
  sự chiếu sáng cực mạnh
  acetylene gas lighting
  sự chiếu sáng dùng khí axetilen
  ambient lighting
  chiếu sáng xung quanh
  architectural lighting
  sự chiếu sáng kiến trúc
  artificial lighting
  chiếu sáng nhân tạo
  artificial lighting
  sự chiếu sáng nhân tạo
  built-in lighting
  sự chiếu sáng kín
  ceiling lighting
  sự chiếu sáng trần (phòng)
  ceiling lighting
  sự chiếu sáng trần nhà
  cocal lighting
  sự chiếu sáng cục bộ
  diffuse lighting (diffusedlighting)
  chiếu sáng khuếch tán
  diffused lighting
  chiếu sáng khuếch tán
  direct lighting
  chiếu sáng trực tiếp
  directional lighting
  chiếu sáng định hướng
  electric lighting
  sự chiếu sáng bằng điện
  emergency evacuation lighting
  chiếu sáng thoát nạn khẩn cấp
  emergency lighting
  sự chiếu sáng an toàn
  emergency lighting
  sự chiếu sáng cấp cứu
  emergency lighting
  sự chiếu sáng dự phòng
  emergency lighting
  sự chiếu sáng sự cố
  emergency lighting system
  hệ thống chiếu sáng khẩn cấp
  exterior lighting
  sự chiếu sáng bên ngoài
  fencing, lighting and guarding
  chiếu sáng và bảo vệ
  Fencing, Watching, Lighting, etc.
  chiếu sáng, quan sát, bảo vệ ...
  festoon lighting
  chiếu sáng feston
  festoon lighting
  chiếu sáng trang trí
  flameproof lighting installation
  thiết bị chiếu sáng chịu lửa
  flat lighting
  sự chiếu sáng dàn đều
  flood lighting
  sự chiếu sáng cực mạnh
  general lighting
  chiếu sáng chung
  general lighting
  sự chiếu sáng tổng thể
  Guarding, Fencing and Lighting
  rào chắn và chiếu sáng
  indirect lighting
  chiếu sáng gián tiếp
  indirect lighting
  sự chiếu sáng gián tiếp
  indirect lighting
  sự chiếu sáng phản xạ
  indoor lighting
  chiếu sáng trong nhà
  indoor lighting
  sự chiếu sáng trong nhà
  industry lighting
  việc chiếu sáng công nghiệp
  interior lighting
  sự chiếu sáng trong nhà
  lighting (heat) load
  nhiệt tải chiếu sáng
  lighting and vision control room
  phòng điều khiển chiếu sáng và thị lực
  lighting branch circuit
  mạch nhánh chiếu sáng
  lighting ceiling panel
  tấm trần chiếu sáng
  lighting circuit
  mạng chiếu sáng
  lighting column
  cột điện chiếu sáng
  lighting control panel
  hộp điều khiển chiếu sáng
  lighting engineering
  kỹ thuật chiếu sáng
  lighting equipment
  thiết bị chiếu sáng
  lighting equipment
  trang bị chiếu sáng
  lighting fitting
  phụ tùng chiếu sáng
  lighting fitting
  thiết bị chiếu sáng
  lighting fixture
  thiết bị chiếu sáng
  lighting fixtures
  phụ tùng chiếu sáng
  lighting fixtures
  thiết bị chiếu sáng
  lighting installation
  thiết bị chiếu sáng
  lighting load
  tải chiếu sáng
  lighting mains
  mạng chiếu sáng
  lighting stand
  giá đỡ đèn chiếu sáng
  lighting standard
  tiểu chuẩn về chiếu sáng
  lighting system
  hệ thống chiếu sáng
  lighting tariff
  biểu giá điện chiếu sáng
  local lighting
  chiếu sáng cục bộ
  local lighting
  sự chiếu sáng cục bộ
  multiple lighting circuit
  mạch chiếu sáng tổ hợp
  natural lateral lighting
  sự chiếu sáng bên tự nhiên
  natural lighting
  sự chiếu sáng tự nhiên
  natural upper lighting
  sự chiếu sáng trên tự nhiên
  neon tube lighting
  sự chiếu sáng bằng đèn nê ông
  oblique lighting
  sự chiếu sáng nghiêng
  outdoor lighting
  sự chiếu sáng ngoài trời
  outdoor lighting mast
  cột đèn chiếu sáng bên ngoài
  overhead lighting
  sự chiếu sáng trên đầu
  panel lighting
  sự chiếu sáng kiểu mảng
  Permanent supplimentary artificial lighting (PSAL)
  chiếu sáng nhân tạo bổ sung thường xuyên
  protection lighting
  sự chiếu sáng bảo vệ
  protective lighting
  sự chiếu sáng bảo vệ
  public lighting
  sự chiếu sáng công cộng
  public lighting
  sự chiếu sáng đường phố
  quality of lighting
  chất lượng chiếu sáng
  roadway lighting
  sự chiếu sáng mặt đường
  safety lighting
  sự chiếu sáng an toàn
  safety lighting
  sự chiếu sáng bảo vệ
  stage lighting
  sự chiếu sáng sân khấu
  stand-by lighting
  sự chiếu sáng dự trữ
  standby lighting
  sự chiếu sáng dự phòng
  standby lighting
  sự chiếu sáng sự cố
  stationary lighting
  sự chiếu sáng ổn định
  street lighting
  sự chiếu sáng đường phố
  street lighting luminaire
  thiết bị chiếu sáng đường phố
  supplementary lighting
  sự chiếu sáng bổ sung
  task lighting
  chiếu sáng bổ sung
  top lighting
  chiếu sáng trên đỉnh
  town lighting
  sự chiếu sáng thành phố
  translucent lighting
  sự chiếu sáng từ trong ra (khí cụ đo)
  tunnel lighting
  sự chiếu sáng đường hầm
  uniform lighting
  sự chiếu sáng đều
  ventilating and lighting aperture
  lỗ thông gió và chiếu sáng
  ventilating and lighting aperture
  ô thông gió và chiếu sáng
  Watching and Lighting, etc
  bảo vệ và chiếu sáng
  working lighting
  sự chiếu sáng làm việc
  ánh sáng
  cold lighting
  ánh sáng lạnh
  diffuser (lightingdiffuser)
  bộ khuếch tán (ánh sáng)
  indirect lighting
  ánh sáng gián tiếp
  lighting contrast
  độ tương phản ánh sáng
  lighting current
  luồng ánh sáng
  lighting model
  mô hình ánh sáng
  overhead lighting
  ánh sáng trên
  sự chiếu sáng
  accent lighting
  sự chiếu sáng cực mạnh
  acetylene gas lighting
  sự chiếu sáng dùng khí axetilen
  architectural lighting
  sự chiếu sáng kiến trúc
  artificial lighting
  sự chiếu sáng nhân tạo
  built-in lighting
  sự chiếu sáng kín
  ceiling lighting
  sự chiếu sáng trần (phòng)
  ceiling lighting
  sự chiếu sáng trần nhà
  cocal lighting
  sự chiếu sáng cục bộ
  electric lighting
  sự chiếu sáng bằng điện
  emergency lighting
  sự chiếu sáng an toàn
  emergency lighting
  sự chiếu sáng cấp cứu
  emergency lighting
  sự chiếu sáng dự phòng
  emergency lighting
  sự chiếu sáng sự cố
  exterior lighting
  sự chiếu sáng bên ngoài
  flat lighting
  sự chiếu sáng dàn đều
  flood lighting
  sự chiếu sáng cực mạnh
  general lighting
  sự chiếu sáng tổng thể
  indirect lighting
  sự chiếu sáng gián tiếp
  indirect lighting
  sự chiếu sáng phản xạ
  indoor lighting
  sự chiếu sáng trong nhà
  interior lighting
  sự chiếu sáng trong nhà
  local lighting
  sự chiếu sáng cục bộ
  natural lateral lighting
  sự chiếu sáng bên tự nhiên
  natural lighting
  sự chiếu sáng tự nhiên
  natural upper lighting
  sự chiếu sáng trên tự nhiên
  neon tube lighting
  sự chiếu sáng bằng đèn nêong
  oblique lighting
  sự chiếu sáng nghiêng
  outdoor lighting
  sự chiếu sáng ngoài trời
  overhead lighting
  sự chiếu sáng trên đầu
  panel lighting
  sự chiếu sáng kiểu mảng
  protection lighting
  sự chiếu sáng bảo vệ
  protective lighting
  sự chiếu sáng bảo vệ
  public lighting
  sự chiếu sáng công cộng
  public lighting
  sự chiếu sáng đường phố
  roadway lighting
  sự chiếu sáng mặt đường
  safety lighting
  sự chiếu sáng an toàn
  safety lighting
  sự chiếu sáng bảo vệ
  stage lighting
  sự chiếu sáng sân khấu
  stand-by lighting
  sự chiếu sáng dự trữ
  standby lighting
  sự chiếu sáng dự phòng
  standby lighting
  sự chiếu sáng sự cố
  stationary lighting
  sự chiếu sáng ổn định
  street lighting
  sự chiếu sáng đường phố
  supplementary lighting
  sự chiếu sáng bổ sung
  town lighting
  sự chiếu sáng thành phố
  translucent lighting
  sự chiếu sáng từ trong ra (khí cụ đo)
  tunnel lighting
  sự chiếu sáng đường hầm
  uniform lighting
  sự chiếu sáng đều
  working lighting
  sự chiếu sáng làm việc
  sự đốt

  Địa chất

  sự chiếu sáng, sự mồi lửa, sự châm mìn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  light

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X