• /ou´peik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Mờ đục, không trong suốt
  opaque glass
  kính mờ
  (vật lý) chắn sáng
  Tối tăm, không rõ ràng
  opaque report
  bảng báo cáo khó hiểu
  Kém thông minh, trì độn

  Danh từ

  Sự mờ đục; cái không trong suốt

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) mờ, đục, không trong suốt

  Hóa học & vật liệu

  mờ đục

  Toán & tin

  (vật lý ) chắn sáng; không nhìn thấy

  Xây dựng

  đục kính
  đục men
  đục thủy tinh

  Điện lạnh

  chắn ánh sáng

  Kỹ thuật chung

  chắn sáng
  opaque medium
  môi trường chắn sáng
  opaque substance
  chất chắn sáng
  không trong suốt
  opaque glass
  kính không trong suốt
  opaque medium
  môi trường không trong suốt
  opaque substance
  chất không trong suốt
  đục
  mờ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X