• /mins/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thịt băm, thịt thái nhỏ
  mince of beef
  thịt bò thái nhỏ

  Ngoại động từ

  Băm, thái nhỏ, cắt nhỏ
  not to mince matters (one's words)
  nói chẻ hoe; nói toạc móng heo

  Nội động từ

  Đi đứng õng ẹo, nói õng ẹo, nói uốn éo

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  băm
  thái

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  reveal , tell all

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X