• (đổi hướng từ Meetings)
  /'mi:tiɳ/

  Thông dụng

  Danh từ

  (chính trị) cuộc mít tinh, cuộc biểu tình
  Cuộc gặp gỡ, cuộc hội họp, hội nghị
  to address a meeting
  nói chuyện với hội nghị
  to open a meeting
  khai mạc hội nghị
  a meeting of minds
  sự tâm đầu ý hợp; sự đồng cảm

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hội nghị
  TE Management Meeting (TEM)
  Hội nghị quản lý TE
  world meeting
  hội nghị quốc tế
  khe mộng
  khớp nối
  đường tránh
  mối hàn
  mối nối

  Kinh tế

  đại hội (của một công ty)
  hội họp
  hội nghị
  annual (general) meeting
  hội nghị hàng năm
  annual general meeting
  hội nghị thường niên
  annual general meeting
  hội nghị toàn thể hàng năm
  board meeting
  hội nghị ban giám đốc
  board meeting
  hội nghị hội đồng quản trị
  company meeting
  hội nghị cổ đông (của công ty)
  company meeting
  hội nghị công ty
  due diligence meeting
  hội nghị chu toàn hợp thức
  general meeting
  hội nghị toàn thể
  half- yearly meeting
  hội nghị nửa năm (cổ đông công ty)
  half-yearly meeting
  hội nghị nửa năm
  informal meeting
  hội nghị bán chính thức
  joint meeting
  hội nghị liên tịch
  meeting in camera
  hội nghị bí mật
  meeting of creditors
  hội nghị (các) trái chủ, chủ nợ
  meeting of creditors
  hội nghị định chế
  meeting planner
  nhân viên hội nghị
  Meeting Planners International
  tổ chức quốc tế các nhân viên hội nghị
  open-ended meeting
  hội nghị không hạn chế số người dự
  ordinary meeting
  hội nghị bất thường
  production meeting
  hội nghị sản xuất
  Senior Economic Officials Meeting
  Hội nghị Quan chức Kinh tế Cao cấp
  statutory meeting
  hội nghị pháp định
  statutory meeting
  hội nghị thường lệ
  hội nghị, đại hội (của một Công ty)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X