• Thông dụng

  Danh từ

  Sự nghiên cứu các động tác (để hợp lý hoá sản xuất) ( (cũng) time anh motion study)

  Kỹ thuật chung

  nghiên cứu chuyển động

  Giải thích EN: The analysis of the human movements involved in an industrial process, for the purpose of eliminating unnecessary movements and arranging those that remain in the most effective sequence. Also, MOTION ANALYSIS. Giải thích VN: Việc phân tích các chuyển động của con người trong quá trình công nghiệp để hạn chế những chuyển động không cần thiết và sắp xếp những chuyển động còn lại thành chuỗi có hiệu quả cao. Giống PHÂN TÍCH CHUYỂN ĐỘNG.

  sự nghiên cứu chuyển động

  Kinh tế

  nghiên cứu thao tác

  Xây dựng

  sự khảo sát chuyển động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X