• Đo lường & điều khiển

    điều khiển đa xử lý

    Giải thích EN: A method of control in which a computer or network executes programs concurrently on more than one central processing unit. Giải thích VN: Một phương pháp điều khiển trong đó một computer hay một hệ thống thực hiện các chương trình đồng thời trên một bộ phận xử lý trung tâm.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X