• (đổi hướng từ Digits)
  /´didʒit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ngón chân, ngón tay
  Ngón (bề ngang ngón tay dùng làm đơn vị đo)
  (thiên văn học) ngón (một phần mười hai đường kính mặt trời hoặc mặt trăng để đo nhật thực, nguyệt thực)
  Con số ( A-rập)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chữ số, hàng số
  digits with like place values
  các chữ số cùng hàng
  binary digit
  chữ số nhị phân
  carry digit
  (máy tính ) số mang sang
  check digit
  cột số kiểm tra
  decimal digit
  số thập phân
  equal-order digits
  (máy tính ) các số cùng hàng
  final carry digit
  (máy tính ) số mang sang cuối cùng
  high-order digit
  (máy tính ) hàng số cao hơn (bên trái)
  independent digit
  (máy tính ) hàng số độc lập
  input digit
  (máy tính ) chữ vào, chữ số
  least significant digit
  (máy tính ) chữ số có nghĩa bé nhất
  left-hand digit
  (máy tính ) hàng số cao (bên trái)
  lowest-order digit
  (máy tính ) hàng số thấp bên trái
  message digit
  (điều khiển học ) ký hiệu trong thông tin, dấu hiệu truyền tin
  most significant digit
  (máy tính ) hàng số có nghĩa lớn nhất

  Điện

  đơn vị số

  Kỹ thuật chung

  hằng số
  check digit
  hàng số kiểm tra
  independent digit
  hàng số độc lập
  left-hand digit
  hàng số cao (bên trái)
  lowest-order digit
  hàng số thấp (bên trái)
  most significant digit
  hàng số có nghĩa lớn nhất
  multiplier digit
  hàng số nhân
  non-zero digit
  hàng số khác không
  significant digit
  hàng số có nghĩa
  sum digit
  hàng số của tổng
  số

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X