• /ə´li:dʒəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lòng trung thành (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  to pledge full allegiance to the country
  nguyện hoàn toàn trung thành với tổ quốc
  to take the oath of allegiance
  nguyện trung thành
  Bổn phận đối với vua, bổn phận đối với chính phủ (của người dân)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X