• /´niə¸bai/

  Thông dụng

  Tính từ

  Gần, không xa
  take her to a nearby hospital
  hãy đưa cô ta đến một bệnh viện gần đó


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  far , faraway
  adverb
  far , faraway

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X