• /´hændi/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thuận tiện, tiện tay, vừa tầm tay
  Dễ cầm, dễ sử dụng
  Sẵn, tiện, hữu ích
  Khéo tay
  to come in handy
  đến đúng lúc, đến vào lúc cần thiết

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khéo tay

  Cơ - Điện tử

  (adj) tiện dụng, dễ điều khiển, cơ động

  Kỹ thuật chung

  dễ cầm
  dễ điều khiển
  tiện dụng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X